Monday, 19 December 2016

Wajib baca!! Jauhi 8 sifat ini sekiranya mahukan kasih sayang seorang suami!!

Tags

Gambar sekadar hiasan

8 Sifat Isteri yang Dibenci Suami

1. Isteri yang sibuk dengan dirinya sendiri.

  • Isteri seperti ini biasanya menjauhi segala urusan suami, dan lebih mementingkan urusan serta kegemarannya sendiri. Pada dasarnya, istri seperti ini merasa nyaman setiap kali dia bisa menyendiri, serta bisa menjaga segala apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia sentuh untuk diri sendiri. Boleh jadi hal ini merupakan akibat adanya penyakit psikis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.


2. Isteri yang suka mendominasi.

  • Isteri seperti ini adalah isteri yang mengabaikan kewujudan suaminya. Kerana dia selalu tidak meminta cadangan suaminya, atau tidak melibatkannya dalam urusan keluarga. Dia senantiasa menjalankan sendiri segala urusan keluarga dan urusan rumah dengan tanpa memandang pendapat suami.
  • Di sini, seorang suami akan merasa bahawa jati dirinya telah hilang, sebab yang boleh dia lakukan untuk kebaikan rumah atau anak-anaknya hanya menyerah saja, atau mengabaikan keberadaan dirinya. Lelaki semacam ini, jika tidak memisahkan dirinya dari isteri seperti itu, boleh jadi dia akan berusaha mencari, atau mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini dari wanita lain.


3. Isteri yang gemar berdusta.

  • Salah satu hal yang mesti dimiliki dalam hubungan perkahwinan adalah unsur kejujuran dalam segala hal. Ini mengingat, kejujuran merupakan salah satu pilar ketenteraman dan kebahagiaan. Di luar sana terdapat banyak wanita yang gemar berdusta. Mereka menjadikan dusta sebagai hobi atau sebagai dalih kerana takut sesuatu. Namun apa pun alasannya, dusta dan tipu daya adalah dua perkara yang paling dibenci kaum lelaki. Walaupun kadang-kadang seorang lelaki menerima tindakan dusta dari isterinya kerana satu atau lain hal, namun penerimaan seorang suami terhadap sifat buruk itu biasanya disertai dengan pandangan meremehkan.


4. Isteri yang kejam.

  • Isteri semacam ini adalah istri yang begitu mudahnya memberikan hukuman kepada suaminya, ketika suaminya melakukan suatu hal tertentu. Istri seperti ini terus-menerus meresahkan suaminya, sebab karakter permusuhannya tersebut. Selain itu, istri seperti ini akan terbiasa mengeluarkan kata-kata pedas, keras, dan kasar kepada tetangga, teman-teman, dan anggota keluarganya. Istri yang kejam, tentunya menimbulkan banyak masalah bagi suaminya, bahkan bagi anak-anaknya pula. Sehingga tertanam dalam jiwa anak-anaknya sikap tidak senang dan akan menjauh dari ibunya.


5. Isteri yang menyulitkan.

  • Wanita semacam ini terbiasa hidup dalam suasana kehidupan yang penuh dengan perilaku buruk, gejolak rumah tangga, senantiasa menciptakan benih-benih perselisihan. Sebab setiap kata yang terlontar dari mulut suaminya yang berisi perintah terhadap hal penting yang mesti dilakukan istrinya, ternyata istrinya malah menepis semua perkataan suaminya dan menolak bertanggungjawab atas hal itu. Sehingga seringkali dia menciptakan kesulitan dan menyulut pertikaian antara dirinya dengan suaminya. Dalam keadaan demikian, sang suami lebih mengutamakan untuk menjauh dari rumah, atau barangkali dia akan tetap di rumah dan ikut-ikutan dengan sifat buruk isterinya.


6. Isteri yang pasif.

  • Isteri semacam ini akan membiarkan dan menyerahkan segala urusan kepada suaminya, sehingga suaminya menjalankan seluruh urusan keluarga dan rumah tangga. Peran istri hanya terbatas menjalankan instruksi-instruksi suaminya. Dia senantiasa menyerah dalam segala hal, seakan-akan dia menuntut suaminya agar lebih berkuasa dengan tanpa berusaha menunjukkan perannya atau keberadaannya sedikit pun terhadap suaminya, padalah dia adalah pasangan hidup bagi suaminya.


7. Isteri yang keras kepala.

  • Isteri semacam ini adalah isteri yang keras kepala dalam segala hal, dan dia terus berlindung di balik sifatnya yang keras kepala itu. Sebab dia mendapatkan kenyamanan pada dirinya ketika dia bersikeras mengikuti pendapatnya, sekalipun itu salah. Di samping itu, melalui cara itulah dia mendapatkan kepuasan diri. Misalnya, andai suaminya mahukan satu jenis makanan, dia terus-menerus menyiapkan jenis makanan lain, sekalipun sebenarnya jenis makanan itu juga tidak disukainya. Wanita semacam ini adalah wanita yang paling dibenci kaum laki-laki.


8. Isteri yang sibuk dengan rutin harian.

  • Isteri semacam ini adalah sosok yang menganggap bahawa perkahwinan adalah akhir dari segala kehidupannya. Sebab segala cita-cita dan keinginannya telah dipendam dalam-dalam pasca menikah. Menurutnya, selepas berkahwin tidak ada lagi keinginan dan cita-cita. Dengan begitu, dia beranggapan bahawa hari ini sama dengan hari kemarin, dengan pengertian, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan perkahwinan hanya sarat dengan rutin yang teratur dan membosankan.


Semoga para muslimah yang telah berkeluarga senantiasa istiqamah dalam membina hubungan yang sakinah mawaddah warahmah hingga akhirnya diberikan keberkahan anak-anak yang shalih shalihah. Amiin